Image
Image

KeysolutionsMelissaK

Offentligt evenemang


Måndag 10/12, kl 00:00 - Söndag 16/12, kl 00:00

, Stockholm


Alla har rätt att funka olika. En självklarhet för en arbetsplats som oss där alla får samma förutsättningar och möjligheter, oavsett vem man är eller vart man kommer ifrån. Key Solutions dubblar min insamlade summa om min bössa är störst på Key Solutions vid samlingens slut. Everybody has the right to function differently. It's a right to have a working place where every one gets the same prerequisites and possibilites, regardless of who they are and where they come from. Key Solutions dubbles my summed up donations in the case of me having the biggest collection in Key Solutions at the end of the given time frame.


1 givare har samlat in 10 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.