Image
Image

Key SolutionsRasmus S

Offentligt evenemang

Värd: Rasmus Söderberg : ranckzor@gmail.com


Måndag 10/12, kl 00:00 - Söndag 16/12, kl 00:00


Alla har rätt att funka olika. En självklarhet för en arbetsplats som oss där alla får samma förutsättningar och möjligheter, oavsett vem man är eller vart man kommer ifrån. Key solutions dubblar min insamlade summa om min bössa är störst på Key solutions vid insamlingens slut


3 givare har samlat in 250 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.