Image
Image

Kemisektionen KTH för musikhjälpen

Offentligt evenemang


Här kan alla som tillhör kemisektionen på KTH skänka pengar till Musikhjälpen 2018! <3


3 370 kr

insamlat av 35 givare

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.

Senaste gåvor