Image
Image

Kemisektionen KTH för musikhjälpen

Offentligt evenemang


Här kan alla som tillhör kemisektionen på KTH skänka pengar till Musikhjälpen 2018! <3


35 givare har samlat in 3 370 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.