Image
Image

Karlstad

Offentligt evenemang


Måndag 10/12, kl 00:00 - Måndag 17/12, kl 00:00

Horsensgatan 106, Ksrlstad


Utmanar all städer, vem kan mest


3 givare har samlat in 250 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.