Image
Image

JudoSveriges insamling

Offentligt evenemang

Värd: Eleonor Borg-Hansen


Här har ni bössan där JudoSverige kan bidra med en insamling till årets musikhjälpen 2018! För oss i judosporten är det självklart att alla får vara med i vår judofamilj oavsett funktionsvariation eller inte. Inom Judo finns en plattform för just alla att få både träna, tävla, utvecklas och vara med i vår fina gemenskap på sina egna villkor. Därför känns det självklart att starta en insamling! :)


22 givare har samlat in 2 260 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.