Image
Image

Journaliststudenter

Offentligt evenemang

Värd: Helena Pettersson


Du som är, har varit eller vill bli journaliststudent. Du som känner en nuvarande, forna eller framtida journaliststudent. Skänk en slant i denna bössa!


2 givare har samlat in 150 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.