Image
Image

Jag vill inte vara bäst på att vara bäst

Offentligt evenemang

Värd: Anders Simu


Jag är bäst på att inte vara bäst "Alla har rätt att funka olika" Jag tycker att vi lever i ett tävlingsinriktat samhället idag, allt ifrån tidig ålder vad vi klarar av och inte klarar av. Något som skapar höga krav och prestationer på oss själva oavsett hur vi funkar olika. Alla fungerar olika, för att vi är unika. Dock saknar många stöd för ett vardagligt liv med funktionsnedsättning. Något som ofta skapar prestationskrav att fungera olika. Jag personligen har höga krav på mig själv, och ofta för höga krav på mig själv. - Jag vill nå framgång och nå mina drömmars mål. Men med olika former av funktionsnedsättningar är detta ofta en omöjlighet att uppnå. För jag, vi och samhället skapar höga krav på hur vi lyckas, och ofta hur vi är bäst. Jag kommer aldrig bli bäst på att vara bäst. För mina egna, och samhällets höga krav. Något som jag insett efter drygt 50 år av krav att fungera lika. Jag är en lagspelare, även om jag som liten gjorde självmål så fort jag fick chansen, för jag saknade lagkamraters stöd för för att lyckas. I samband med årets tema i musikhjälpen 2018 ”Alla har rätt att fungera olika” bestämt mig för att ”jag bäst på att inte vara bäst” för den självklara rätten till att alla har rätt att fungera olika. Och med stöd och hjälp fungera mer jämlikt var än i världen vi alla har rätten att funka olika oavsett funktionsnedsättning då funktionsnedsättningar också innebär funktionstillgång. En funktionsrätt

1 givare har samlat in 50 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.