Image
Image

Jag är unik

Offentligt evenemang

Värd: Fellingsbro folkhögskola : info@fellingsbro.fhsk.se


Alla har rätt att fungera olika. Temat för årets Musikhjälpen kunde inte ligga oss på Fellingsbro folkhögskola varmare om hjärtat. Vår skola har sedan länge profilerat sig inom just funktionsvariation och språk. Vi har sett människor växa genom att bli sedda och bekräftade. Vi vet vad det betyder att bli respekterad för den man är och bli bemött som en jämlike. Många av våra kursdeltagare har en funktionsvariation och bär med sig erfarenheter som vittnar om att det inte är självklart att få fungera olika, att helt enkelt bli betraktad som lite mindre värd än ”vanliga” normalstörda. Men okunskap, fördomar och rädsla för det som är annorlunda är de verkliga funktionshindren i vår mänskliga samvaro. Det är vad som hindrar oss, inte att vi alla är olika. Du, jag och alla andra är unika, på vårt alldeles egna sätt. Men vi ska leva tillsammans, med varandra och för varandra. Det jag ger till andra är inte min förlust, det är allas vinst. Alla har rätt att fungera olika. Vi försöker eftersträva det hos oss. Vi tycker att alla borde eftersträva det. Och vi kommer att göra vårt yttersta för att samla in så mycket pengar det bara går för att fler ska ha rätt att fungera olika! I sann folkhögskoleanda överlåter vi insamlandet åt våra kursdeltagares uppfinningsrikedom. Tack för att du bidrar till allas rätt att fungera olika! #jagärunik #fellingsbrofolkhögskola #fellingsbro #folkhögskola


40 givare har samlat in 21 270 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.