Image
Image

Isektionen LTU

Offentligt evenemang


Denna insamling står Sektionen för Industriell ekonomi på Luleå tekniska universitet bakom med målet att samla in så mycket som möjligt (och slå de andra skolorna i I-Sverige). Auktioner kommer ske via vår Facebooksida: "Sektionen för Industriell ekonomi LTU" samt via instagram: "isektionenltu". Happy insamling!!! <3


15 givare har samlat in 2 899 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.