Image
Image

ISAAC Sverige för Musikhjälpen

Offentligt evenemang


ISAAC, International Society for Augmentative and Alternative Communication, är en internationell ideell förening som arbetar för att underlätta kommunikation för människor som är i behov av ett alternativ till det talade språket - Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Alla människor har rätten att kommunicera och delta i det samhälle vi lever i. Såklart vill ISAAC Sverige bidra till årets tema genom att starta en insamling.

12 givare har samlat in 1 250 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.