Image
Image

Ingen lämnas utanför

Offentligt evenemang

Värd: Maria


Mina två syskon Mattias och Linnéa har Autism. Jag och resten av familjen kämpar dagligen för deras rättigheter i samhället. Och bara tanken på att andra i deras situation världen över inte får den hjälp som de har rätt till är skrämmande! ALLA har rätt till lika villkor och ALLA har sin speciella plats i samhället! Alla är lika mycket värda! INGEN lämnas utanför!!


7 givare har samlat in 3 300 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.