Image
Image

Informatiker

Offentligt evenemang

Värd: Martin : mg_94@hotmail.com


Kära informatiker runt om i Sverige, nu förenar vi oss!

Du är den första som bidrar till den här insamlingen.

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.