Image
Image

Iktyosföreningen

Offentligt evenemang

Värd: Mikael Gånemo


Iktyos är en grupp sällsynta obotliga och svåra hudsjukdomar. Vi i Iktyosföreningen vet hur det är att vara annorlunda och vad som krävs för att klara av sin vardag med ett funktionshinder. Vi vill därför med denna insamling stötta Musikhjälpen18 och allas rätt att funka olika!!

42 givare har samlat in 5 000 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.