Image

IF Metall Dackebygden

Offentligt evenemang

Värd: IF Metall Dackebygden : postbox.avd38@ifmetall.se


Fredag 22/11, kl 00:00 - Måndag 16/12, kl 00:00


IF Metall är ett feministiskt fackförbund vars värdegrund bygger på alla människors lika värde. IF Metall är en organisation där alla medlemmar känner sig inkluderade och representerade. Det betyder att alla människor ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett ålder, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och oavsett kön.

1 400 kr

insamlat av 8 givare

Ditt bidrag

Senaste gåvor

200 kr
Malin Arkström

300 kr
Sara skytt

100 kr
Thomas Nordström

200 kr
Urban Karlsson

100 kr
Sofie

Många bäckar små..

200 kr
Michael Vejrum

200 kr
Eva Kindstrand

100 kr
Sandra Gustafsson