Image
Image

ICA CL Kungälv

Offentligt evenemang


Vi kommer att utmana andra ICA-lager och uppmana vår personal att skänka en slant till denna bössa.


53 givare har samlat in 5 450 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag