Image
Image

ICA CL Kungälv

Offentligt evenemang


Vi kommer att utmana andra ICA-lager och uppmana vår personal att skänka en slant till denna bössa.


65 givare har samlat in 6 450 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.