Image
Image

Holsta Fritids

Offentligt evenemang

ann-chatrin.eldh@helsingborg.se


Holstagårdsskolans fritidshem samlar in pengar till Musikhjälpen!


2 260 kr

insamlat av 29 givare

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.

Senaste gåvor