Image
Image

Högkänsliga personers insamling

Offentligt evenemang

Värd: Dan Andersson : dan.o.andersson@gmail.com


Vi högkänsliga personer bidrar genom att ge en valfri slant för att alla människor ska ha samma rätt att fungera som alla andra i samhället. HSP är ingen diagnos utan ett medfött personlighetsdrag. Vi Högkänsliga personer har ett nervsystem som är känsligare än hos de flesta andra. Vi har en tendens att lägga märke till många subtila detaljer i omgivningen och bearbetar dem djupt i våra inre. På grund av denna stora mottaglighet har vi lätt att bli överstimulerade och behöver ofta dra oss undan, något som i sin tur kan leda till att andra uppfattar oss som tillbakadragna eller blyga. Men vi är även intuitiva, kreativa, djupsinniga och medkännande.

5 givare har samlat in 700 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.