Image
Image

Högalids Folkhögskola vi funkar också olika

Offentligt evenemang

Värd: Caroline Ranefjord : caroline.ranefjord@hogalid.nu


Vi läser Baskursen på Högalids Folkhögskola, en kurs som vänder sig till lindrigt utvecklingsstörda. Välkommen att bidra till vår insamling 'Högalids Folkhögskola - vi funkar också olika'. Tillsammans gör vi skillnad!


98 givare har samlat in 16 000 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.