Image
Image

Högskolan Kristianstad vill tillsammans gå ihop för att bidra till Musikhjälpen. Alla har rätt att funka olika. Du kan också vara med och bidra.


33 007 kr

insamlat av 618 givare

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.

Senaste gåvor