Image
Image

Hjälp personer med funktionsnedsättning att funka

Offentligt evenemang

Värd: Björka Assistans AB : info@bjorka-assistans.se


Att hjälpa personer med funktionsnedsättning att klara sin vardag är något vi, inom Björka Assistans AB, verkligen brinner för! Funktionsnedsättning är inget man väljer utan är något som man tvingas leva med. I länder utan stöd riskerar dessa personer att hamna utanför socialt, utbildnings- samt yrkesmässigt. Ta chansen att vara med i vår insamling för Musikhjälpen 2018 och ge personer med funktionsnedsättning i låglöneländer runt om i världen möjlighet till ett bättre liv.

7 givare har samlat in 1 600 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.