Image
Image

Hjälp oss hjälpa

Offentligt evenemang

Värd: Janniqa Modén Garlert


De lilla kan ge de stora. Hjälp till så Alla har rätt att funka olika.

2 givare har samlat in 600 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.