Image
Image

Hersby förskola

Offentligt evenemang


Hersby förskola ska för tredje året i rad anordna "MUSIKHJÄLPEN-FESTEN". Detta är en heldags fest då förskolan här lördagsöppet och pedagogerna jobbar ideellt. Föräldrarna får bidra för varje barn dom lämnar. På festen anordnas aktiviteter som IKT-verkstad, spa, julbak, pyssel, Wii-spel och mycket mer.


30 050 kr

insamlat av 38 givare

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.

Senaste gåvor