Image
Image

Henkeman vi saknar dig mamma

Offentligt evenemang


Henkeman mamma kämpade för funktionhindare under 1990 och de innan hon gick bort och nu vill man göra dessama..

0 kr

insamlat av 0 givare

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.

Senaste gåvor