Image
Image

Hästsportbutiken med ridsporten

Offentligt evenemang

hastohundsportbutiken@gmail.com


Alla har rätt till att inkluderas i samhället och leva så som de vill med de hjälpmedel som finns för funktionshindrade. Djur och speciellt hästsporten är mycket uppskattad av människor med funktionshinder, och framför allt en lyckad habiliteringsmetod. Med denna bössa kan vi kanske skapa fler ridtillfällen för de med särskilda behov. Kärlek och lycka till alla.

3 givare har samlat in 150 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.