Image
Image

Hästhagenskolan

Offentligt evenemang

johanna.elovsson@gmail.com


Bidrag från Hästhagenskolan för allas rätt att funka olika.


3 800 kr

insamlat av 38 givare

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.

Senaste gåvor