Image
Image

Hästhagenskolan

Offentligt evenemang

johanna.elovsson@gmail.com


Bidrag från Hästhagenskolan för allas rätt att funka olika.


38 givare har samlat in 3 800 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.