Image
Image

Handboll För Alla

Offentligt evenemang

Värd: Stockholms Handbollförbund : info@stockholmhandboll.se


Alla som deltar inom handbollsverksamheten i Stockholm ska präglas av glädje, delaktighet, rättvisa och respektfullhet samt framåtanda och mångfald. Tillsammans välkomnar vi olikheter - skänk en gåva! #sthlmhandboll #härs&tvärs #allaharrättattfunkaolika


29 givare har samlat in 3 050 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.