Image
Image

Hammars grundsärskola o fritids

Offentligt evenemang

Värd: Hammars grundsärskola och fritids


Att alla funkar olika och att olika är bra är något vi jobbar med på fritids och i skolan då vi värnar om allas lika värde. Var med och gör skillnad för alla med funktionsvariationer oavsett var i världen man lever, genom att skänka ett bidrag till årets Musikhjälp. Alla har rätt att funka olika.


45 givare har samlat in 4 550 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.