Image
Image

Habgänget i Norrköping för Musikhjälpen

Offentligt evenemang

Värd: Emma Hallqvist


Insamling för oss på Habiliteringen i Norrköping som varje dag jobbar med och kämpar för allas rätt att funka olika!


21 givare har samlat in 2 500 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.