Image
Image

Habgänget i Norrköping för Musikhjälpen

Offentligt evenemang

Värd: Emma Hallqvist


Insamling för oss på Habiliteringen i Norrköping som varje dag jobbar med och kämpar för allas rätt att funka olika!


2 500 kr

insamlat av 21 givare

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.

Senaste gåvor