Image
Image

Gyrils tröskelsänkarinsamling

Offentligt evenemang

Värd: Helen


Tisdag 04/12, kl 00:00 - Måndag 31/12, kl 00:00

, LUND


Gyril 15 år Downs Syndrom och autism. Ja hon tillhör ju målgruppen för årets Musikhjälpen. Men Gyril lever ett gott liv trots utmaningar. Hon går i skolan, tränar simhopp och reser. Hon älskar handboll, fotboll och opera och är en frekvent besökare på Malmö Opera och hos Lugi, Hammarby och SG Flensburg Handewitt. Alla barn/ungdomar med funktionsvariationer har inte det så. Så hjälp Gyril att sänka trösklarna; inte bara de rent fysiska som stör tillgängligheten utan även de mentala. Släpp in och inkludera! I andra länder kan det handla om ren överlevnad. Oavsett - släng in en slant för allas lika värde och bättre möjligheter!

4 givare har samlat in 250 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.