Image
Image

Göteborgs centrum för hållbar utveckling för Mål 10 Minskad ojämlikhet

Offentligt evenemang

Värd: Hugo Gustafsson


GMV skramlar för MH2018!


10 givare har samlat in 1 400 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.