Image
Image

Funka Mera för MH18

Offentligt evenemang


Vi på Funka Mera brinner för allas rätt att fungera efter sina alldeles unika förutsättningar. Därför hoppas vi med den här insamlingen kunna bidra till Musikhjälpen 2018. Tillsammans hjälper vi flera att funka mera!

7 givare har samlat in 1 500 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.