Image
Image

FUBs insamling för att alla ska få funka olika

Offentligt evenemang


Detta är FUB:s officiella insamlingsbössa! Riksförbundet FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv. FUB har haft ett internationella engagemang för personer med funktionsnedsättning i decennier, inte minst genom organisationen My Right. FUB tycker att det är positivt med nya initiativ som når grupper som inte känner till det stora stödbehovet som finns i andra länder för, bland annat, FUB:s målgrupp. Personer med intellektuell funktionsdetsättning måste få bättre levnadsvillkor, både i Sverige och andra länder. Därför vill vi stötta Musikhjälpen genom denna insamling.

61 givare har samlat in 10 295 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.