Image
Image

Onsdag 17/10, kl 00:00 - Söndag 16/12, kl 00:00

Gamla Övägen 23, Norrköping


Vi är en intresseorganisation som arbetar för och med personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga. För oss är det viktigt att "Alla har rätt att funka olika", det är något vi i FUB Norrköping verkar för varje dag. Stöd oss i insamlingen till Musikhjälpen 2018 genom att ge ett bidrag. Du år också gärna skänka dina pantförpackningar till oss, vi ser till att de pantas och att pengarna går till Musikhjälpen. Vill du skänka pant skicka ett meddelande till FUB Norrköping på Facebook.


800 kr

insamlat av 5 givare

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.

Senaste gåvor