Image
Image

Fritidsgården Viksjöträffen

Offentligt evenemang

linda.jarnstad@jarfalla.se


All pant på fritidsgården går till Musikhjälpen!


3 givare har samlat in 783 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.