Image
Image

FREUD Uppsala för Musikhjälpen

Offentligt evenemang


Lördag 01/12, kl 00:00 - Måndag 31/12, kl 23:00


Musikhjälpen 2018 har temat 'Alla har rätt att funka olika' och syftar till att hjälpa människor med diverse funktionsvariationer. FREUD* vill självklart hjälpa till då vi tycker det är viktigt att alla får den hjälp de behöver, varpå vi har startat en insamling för Musikhjälpen 2018! Alla bidrag uppskattas, stora som små. Låt oss visa att vi bryr oss! *FREUD är namnet på psykologistuderandes fest- och intresseförening vid Uppsalas Universitet.


1 650 kr

insamlat av 23 givare

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.

Senaste gåvor