Image
Image

Frejas bössa

Offentligt evenemang


Måndag 10/12, kl 00:00 - Måndag 10/12, kl 00:00


Hade vi bott på en annan plats i världen så hade det käraste jag har haft helt andra förutsättningar i livet än vad hon har nu. Nog för att vi kämpar här i Sverige för att få bästa hjälp men i andra länder hade vi inte fått någon hjälp alls. Vi är många som älskar F och nu samlar vi ihop pengar till barn som också behöver lite extra hjälp i livet världen över <3


700 kr

insamlat av 9 givare

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.

Senaste gåvor