Image
Image

Frejas bössa

Offentligt evenemang


Måndag 10/12, kl 00:00 - Måndag 10/12, kl 00:00


Hade vi bott på en annan plats i världen så hade det käraste jag har haft helt andra förutsättningar i livet än vad hon har nu. Nog för att vi kämpar här i Sverige för att få bästa hjälp men i andra länder hade vi inte fått någon hjälp alls. Vi är många som älskar F och nu samlar vi ihop pengar till barn som också behöver lite extra hjälp i livet världen över <3


9 givare har samlat in 700 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.