Image
Image

Frångänglighetsbössan

Offentligt evenemang

Värd: Axel Mossberg : axel.mossberg@brandskyddslaget.se


Årets tema för Musikhjälpen är ju ”Alla har rätt att funka olika” och fokuserar på att hjälpa personer med funktionsnedsättningar i fattiga länder. Vi tycker naturligtvis att detta är ett superbra och viktigt tema där vi, förutom att bidra med pengar till insamlingen, även vill rikta blickarna mot att ökad tillgänglighet i sin tur kräver ökad frångänglighet för att alla ska ha samma möjligheter att utrymma vid exempelvis en brand. Detta är ett område som fallit i skymundan och där många länder ligger efter. Även i Sverige ligger vi på efterkälken och det krävs mer för att man på riktigt ska kunna påstå att alla har samma rätt till utrymning. Vi på Brandskyddslaget har tillsammans med Lunds Tekniska Högskola (passande, eftersom att musikhjälpen i år har sin bas i Lund) utfört mycket forskning på detta ämne och kommer under musikhjälpens framfart att presentera hur vi ser på problemet idag samt vad vi tror behöver göras för att nå hela vägen fram. Så stöd bössan och håll utkik på www.brandskyddslaget.se efter våran nästa artikel på ämnet som kommer i anslutning till att musikhjälpen drar igång i början av december. Alla har rätt till likvärdig utrymning! PS. Som led till ovanstående erbjuder vi gratis frångänglighetskonsultation fram tills att musikhjälpen avslutats. Kontakta axel.mossberg@brandskyddslaget.se med din fråga. Är du nöjd med svaret så får du gärna skänka en slant till bössan.


37 250 kr

insamlat av 55 givare

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.

Senaste gåvor