Image
Image

Förskolepedagogerna på Nya Dala Vattnet för musikhjälpen

Offentligt evenemang

Värd: Linnea Nilén : linnea.nilen@gmail.com


En hyllning till alla förskolepedagoger som tar så väl hand om alla våra barn - alla har rätt att funka olika. Tack för ett fint år !

1 400 kr

insamlat av 22 givare

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.

Senaste gåvor