Image
Image

Förskolekocken

Offentligt evenemang

Värd: Johan Bredwad : johanbredwad@hotmail.com


Alla kockar! Var med och bidra med en slant. I jobbet som kock på förskola ser jag hur alla barn får den mat och den extra hjälp de behöver. Här i Sverige ser vi det som allas rättighet att de ska få mat för dagen. I alla länder är det inte så. Detta kan leda till sjuldomar som i sin tur kan leda till funktionsnedsättning. Detta måste vi ändra på!!


5 givare har samlat in 350 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.