Image
Image

Förskolebössan

Offentligt evenemang

Värd: Pernilla Vogl


För dig som jobbar i förskolan, har barn på förskolan eller helt enkelt bara bryr dig om barn. Tillsammans gör vi skillnad! Det finns ungefär en miljard människor med funktionsnedsättning i världen. Omkring 4 av 5 bor i låg- och medelinkomstländer. Många barn och ungdomar får ofta sämre vård och löper större risk att utsättas för våld och övergrepp. I riktigt fattiga familjer kan i värsta fall barnets behov av mat och omsorg prioriteras bort. Att gå i skolan är avgörande för att komma ur fattigdom och utsatthet. Enligt uppskattningar går så många som 9 av 10 barn med funktionsnedsättning inte i skolan. Många stängs ute helt på grund av fördomar och otillgängliga skolor. Andra slutar efter bara några år för att det saknas tillgängliga läromedel eller för att lärarnas kunskap brister. Alla har rätt att funka olika - skänk en slant! Vad räcker pengarna till? Runt 50 kr kan räcka till ett par kryckor som ökar en persons självständighet. Runt 50 kronor kan också räcka till att utbilda en lärare under en månad i att stötta barn med funktionsnedsättning. 250 kr kan räcka till ett sjukgymnastbesök för barn med funktionsnedsättning. 500 kronor kan räcka till en månads dagverksamhet med rehabilitering för ett barn. Drygt 1000 kronor kan räcka till en rullstol 1500 kronor kan räcka till en termins skolgång för ett barn med synnedsättning  Källor: UNICEF Sverige, Individuell Människohjälp, Svenska Afghanistankommittén, Jairos Jiri Association.


30 givare har samlat in 2 970 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.