Image
Image

Förskolan Smörblomman Pysslingen Förskolor

Offentligt evenemang

Värd: Nadja Lavér : nadja.laver@pysslingen.se


Onsdag 07/11, kl 07:00 - Fredag 14/12, kl 18:00

Norrstigen 23, Saltsjö-Boo


Tillsammans med barnen vill vi uppmärksamma och lägga grunden till förståelse för allas lika värde. Vi ser det som ett positivt ställningstagande då vi strävar mot en förskola för alla. Vi vill bygga individer som accepterar och respekterar människor på ett värdefullt sätt.


71 givare har samlat in 8 000 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.