Image
Image

Förskolan Kompassen Umeå

Offentligt evenemang

Värd: Förskolan Kompassen


Insamling från oss alla på Förskolan Kompassen i Umeå


13 givare har samlat in 1 400 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.