Image
Image

Föräldrarnas bössa

Offentligt evenemang


Vi föräldrar kan göra en insats tillsammans för de mest utsatta barnen <3


1 givare har samlat in 100 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.