Image
Image

För barn med NPF nedsättningar

Offentligt evenemang


Enligt FN.s barnkonvention är alla barn lika mycket värda, ska ha samma rättigheter och ingen får diskrimineras. Ett barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv och hjälp att delta i samhället på lika villkor. Jag heter Lucas och är 9 år. Jag drömmer om att en dag bli entreprenör och starta företag inom teknikbranschen. Jag har mål och höga ambitioner. Ibland tror jag att jag kommer lyckas - ibland inte. Min ADHD gör att livet blir lite kämpigare. Framför allt skolan. Många barn har diagnoser som gör att vägen framåt inte blir lika lätt men med olika hjälpmedel blir vardagen enklare och drömmen känns inte lika långt bort Stöd musikhjälpen och låt andra barn med NPF nedsättningar få känna samma möjlighet!

29 givare har samlat in 2 180 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.