Image
Image

För allas lika värde

Offentligt evenemang


Det här är ett tema som berör mig lite extra. Jag är själv mamma till fyra barn, varav två har någon form av funktionsnedsättning. Jag har en son som har högfungerande autism och ADD och en dotter som har Downs syndrom. För mig är det viktigt att de och alla andra med funktionsnedsättning får ett bra liv.


5 givare har samlat in 850 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.