Image
Image

Fjällskolan

Offentligt evenemang

Värd: Vi är en skola i Masthugget i Göteborg som vi lämna vårt bidrag för allas lika rätt att funka olika. : erika.andersson85@gmail.com


All personal på Fjällskolan i Göteborg samlar in pengar till allas rätt att funka olika!


6 givare har samlat in 750 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.