Image
Image

Fäladsgården Lund

Offentligt evenemang


, Lund


Eleverna på skolan kommer att under lektionstid jobba med musikhjälpen och den medföljande lärarhandledningen. Under denna termin kommer eleverna att baka, bygga, pyssla, sjunga och på olika sätt försöka samla in så mycket pengar som möjligt!


192 givare har samlat in 36 550 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.