Image
Image

Fågelskolan i Lund grundsärskola och grundskola insamling till musikhjälpen

Offentligt evenemang

Värd: Karin Andåker


Vi på Fågelskolan vill givetvis vara med och bidra till Musikhjälpen i år. Temat "Alla har rätt att funka olika" är viktigt för oss. Vi på Fågelskolan "Gillar olika"


62 givare har samlat in 5 480 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.