Image
Image

Fågelskolan i Lund grundsärskola och grundskola insamling till musikhjälpen

Offentligt evenemang

Värd: Karin Andåker


Vi på Fågelskolan vill givetvis vara med och bidra till Musikhjälpen i år. Temat "Alla har rätt att funka olika" är viktigt för oss. Vi på Fågelskolan "Gillar olika"


40 givare har samlat in 3 250 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag