Image
Image

ett lättare liv

Offentligt evenemang


jag har skapat denna insamling för mig och alla andra med diagnoser. jag själv har haft det väldigt svårt i skolan och pluggar nu gymnasiet och är 21 år. om jag hade fått den hjälpen jag behövde i låg och högstadiet så hade jag troligtvis varit klar med skolan nu och haft ett jobb. det jag vill göra med denna insamling är att få dom som nu går i låg och högstadiet att kunna få den hjälp dom behöver, för det vi behöver är mer lärare som förstår hur det är att gå i skolan och ha en diagnos som gör det svårt att jobba och skulle vi få mer lärare så skulle det bli lättare för oss med diagnos.

Du är den första som bidrar till den här insamlingen.

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.